Välkommen till


Vi erbjuder Transporter, Maskintjänster,

Drift & underhåll och materialförsäljning.

Med starkt fokus på att skapa ett långsiktigt hållbart mervärde för våra kunder med en transparent affärsetik, i samarbete med kompetenta och lokala underentreprenörer, erbjuder vi transporter, materialförsäljning och konsulttjänster inom logistik till branschledande företag med krav på en hållbar verksamhet i alla led.
Vi jobbar över hela Skandinavien med stråket
Västernorrland – Jämtland & Härjedalen – Tröndelag
som vår hemmamarknad.