Det är vi som skapar kundnytta!

Vi erbjuder Transporter, Maskintjänster, Drift & underhåll och materialförsäljning.

Vi jobbar över hela Skandinavien med stråket
Västernorrland – Jämtland & Härjedalen – Tröndelag som vår hemmamarknad.

Transporter

Vi erbjuder allt från ordinära transporter mellan punkt A och punkt B till tredjepartslösningar och projektlaster.Vårt fokus är att utföra våra uppdrag med en 100 % kvalité samtidigt som vi minimerar vår påverkan på miljö och klimat. Minimerar vår miljö och klimatpåverkan gör vi genom att planera transporter så att antal mil utan last är så få som möjligt och att vi transporterar fulla lass.
”Vi transporterar inte luft”
Vi strävar mot en hållbar miljö och inspirerar vår underleverantörer att investera i ny och miljövänlig teknik.

Maskintjänster

Vi har maskiner och fordon för kortare och/eller längre uppdrag. Våra maskiner och fordon hanteras av våra lokala och kompetenta underentreprenörer och deras medarbetare.

Materialförsäljning

Genom ett nära samarbetet med ett antal materialbolag levererar vi material inom, i första hand, vår hemmamarknad, axeln Västernorrland – Jämtland & Härjedalen - Tröndelag.
Vi säljer enbart till företag,

Drift & Underhåll

Alla typer av vägar måste underhållas för att de ska fungera. Vägunderhållet skapar trafiksäkerhet, mindre slitage på fordon och gladare människor. Vägunderhållet gör vi på LoadEx på uppdrag av våra kunder. Förutom vår erfarenhet är vår styrka vårt samarbete med lokala och kompetenta underentreprenörer.