LoadExs historia

LoadEx AB startades i augusti 2018. 

Bakom bolagsbildningen stod entreprenörerna Börje Larsson, Christofer Berglin och Jimmy Sjölander, som i ett samarbete med varandra identifierade förbättringsområden inom transport och logistik. Grundarnas mål, från start, idag och i framtiden är att på ett modernt och effektivt sätt bedriva en organisation som ska skapa ett långsiktigt hållbart mervärde för kunderna samt långsiktiga affärsrelationer med underentreprenörerna. 

LoadEx AB har idag, genom grundarnas erfarenheter och kunskap inom branschen, blivit en ny aktör på marknaden som erbjuder ett modernt och innovativt tankesätt inom transporter, maskintjänster, drift och underhåll samt materialförsäljning.